رزومه علمی مهندس نوید کاوه

مقالات:

مقالات بین‌المللی خارج از کشور

 • N. Kaveh and M. Bateni, “Influence Maximization in Social Networks using Deterministic Crowding Algorithm,” International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering Regular Issue, vol. 8, no. 11, pp. 4258–4265, 2019. (DOI: 10.35940/IJITEE.K2448.0981119)
 • F. Kiani, N. Kaveh, and M. Bateni, “Improving Influence Propagation in Social Networks using Fitness Sharing Algorithm with Dynamic Sharing Radius,” International Journal of Innovation in Computer Science and Information Technology, vol. 1, no. 3, 2020.

مقالات کنفرانس‌های داخلی

 • نوید کاوه. "شناسایی گره‌های تأثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی با هدف بیشینه‌سازی گسترش تأثیر تحت مدل آستانه خطی با استفاده از الگوریتم پاکسازی". اولین همایش ملی پژوهش‌های بنیادین در علوم و تکنولوژی مبتنی بر سیستمهای هوشمند، مازندران، ایران، 1399
 • نوید کاوه. "بررسی و مقایسه‌ی تأثیر رویکردهای چندوجهی صریح بر حفظ تنوع جمعیت در الگوریتم‌های تکاملی". ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ، تبریز، ایران، 1399
 • نوید کاوه و مهدی باطنی. "شناسایی گره‌های تأثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی با هدف بیشینه‌سازی گسترش تأثیر انتشار با استفاده از الگوریتم ازدحام قطعی". چهارمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی، اهواز، ایران، 1399
 • نوید کاوه و فرشته کیانی و مهدی باطنی. "بیشینه‌سازی تأثیر در شبکه‌های اجتماعی با رویکرد چندوجهی صریح مبتنی بر الگوریتم اشتراک‌گذاری برازندگی با شعاع اشتراک پویا". بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران، تهران، ایران، 1399
 • فرشته کیانی و نوید کاوه و مهدی باطنی. "افزایش میزان گسترش تأثیر در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از الگوریتم اشتراک‌گذاری برازندگی با شعاع اشتراک پویا". دهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، تفلیس، گرجستان، 1399
 • نوید کاوه. "نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار". اولین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مطالعات سبز (محاسبات، کاربردها و چالش‌ها)، مازندران، ایران، 1399
 • نوید کاوه و فرشته کیانی. "تكنيک‌های مورد استفاده توسط روت‌کیت‌ها در کدهای مخرب". چهارمین کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات، تهران، ایران، 1398
 • نوید کاوه و فرشته کیانی. "مسائل بهینه‌سازی و توابع محک استاندارد جهت ارزیابی الگوریتم‌های بهینه‌سازی". سومین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم، گیلان، ایران، 1398
 • نوید کاوه و مهدی باطنی. "بیشینه‌سازی تأثیر در شبکه‌های اجتماعی: چالش‌ها و راهکارها". هفتمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، تفلیس، گرجستان، 1398
 • نوید کاوه و مهدی باطنی. "بیشینه‌سازی تأثیر در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از الگوریتم اشتراک‌گذاری برازندگی". سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق،مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی، صوفیه، بلغارستان، 1398
 • نوید کاوه و مهدی باطنی. "بیشینه‌سازی تأثیر در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از الگوریتم ازدحام قطعی". پنجمین کنفرانس ملی یافته‌های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، شیراز، ایران، 1398

سمت‌های علمی و اجرایی در کنفرانس‌ها: